• شعبه زعفرانیه :زعفرانیه - بالاتر از میدان الف
 • 021-26707001 شعبه زعفرانیه
 • 25000 تومان

  آب گازدار

 • 32000 تومان

  آب میوه فصل

 • 40000 تومان

  هاوانا میکس

 • 25000 تومان

  مارگاریتای لیمو

 • 36000 تومان

  کلاسیک موهیتو

 • 36000 تومان

  جینجر لایم

 • 25000 تومان

  کوکوریکو

 • 40000 تومان

  پشن موهیتو

 • 22000 تومان

  مخصوص جنارو