• شعبه زعفرانیه :زعفرانیه - بالاتر از میدان الف
 • 021-26707001 شعبه زعفرانیه
 • 36000 تومان

  گورمت چاکلت

  دارک / گورمت / وایت

 • 20000 تومان

  دمنوش انتخابی

  نعنا / ترش / سیاه / سب

 • 32000 تومان

  دمنوش کوئین بری

 • 30000 تومان

  دمنوش اپل پارادایس

 • 32000 تومان

  دمنوش نعنا مراکشی

 • 32000 تومان

  دمنوش گیاه لیمو و زنجبیل